gravmaskinuthyrning.se

Affärssystem för byggföretag

Ett affärssystem fungerar som en centraliserad plattform där olika delar av företagets verksamhet kan hanteras. Med ett anpassat affärssystem för byggföretag kan man underlätta och effektivisera arbetet med allt från offert- och projekthantering till fakturering och bokföring.

Projekthanteringssystem inom byggbranschen

Fördelarna med att implementera ett projekthanteringssystem är många, och allt fler går över till helt digitala system. Många gånger finns ett mer generellt system, såsom Visma.net, redan på plats. Då går det att koppla på andra mer branschspecifika lösningar för att få ett system som är specifikt anpassat för just bygg. Att skapa integrationer kräver ofta hjälp utifrån. Cloud Connection skapar skräddarsydda affärssystem för byggföretag på just det sättet. Det är en smidig lösning för företag som redan har ett affärssystem på plats.

Här är ytterligare några system som har skapats specifikt för entreprenad och bygg.

Easoft ERP

Easoft ERP är ett affärssystem särskilt utformat för byggbranschen. Systemet hjälper företag att effektivisera sin verksamhet genom att erbjuda en rad funktioner som är anpassade för bygg- och installationsföretag.

 • Projektstyrning
 • Tidrapportering
 • Ekonomisk uppföljning
 • Dokumenthantering
 • Integrationsmöjligheter
 • Användarvänlighet

Hantverksdata

Hantverksdata är en leverantör av affärssystem som är särskilt inriktade på hantverks- och byggbranschen. De erbjuder ett brett utbud av programvarulösningar som hjälper företag att effektivisera sin verksamhet genom att integrera olika aspekter av projektstyrning, tidrapportering och ekonomihantering.

 • Projektstyrning
 • Tidrapportering
 • Ekonomisk hantering
 • Dokumenthantering
 • Flexibilitet
 • Branschanpassad lösning

SmartDok

SmartDok är en molnbaserad programvarulösning designad för att möta behoven inom bygg- och anläggningsbranschen. Systemet erbjuder en rad funktioner som hjälper företag att effektivisera sin verksamhet genom att förbättra projektstyrning, tidrapportering, och resursallokering.

 • Tidrapportering
 • Projektstyrning
 • Hantering av maskiner, utrustning och material
 • Dokumenthantering
 • Stöd för HMS och KMA
 • Integrerbart

Så använder du funktionerna

I ett affärssystem specifikt utformat för byggbranschen kan du dra nytta av flera funktioner och verktyg som hjälper till att effektivisera och hantera olika aspekter av ditt byggprojekt. Här är några användbara funktioner som kan göra stor skillnad när ni ska ro bygget i land.

Tidrapportering

Byggarbetarna kan enkelt registrera sin arbetstid på olika projekt. Det skapar en översikt över hur mycket tid som läggs på olika moment och aktiviteter, vilket underlättar planering av bemanning och  hjälper dig räkna ut vad varje moment kostar i rena arbetskostnader.

Projektuppföljning

Övervaka och analysera projektets framsteg, kostnader, resurser och tidsplaner. Genom projektuppföljning kan du identifiera eventuella avvikelser och vidta åtgärder i realtid för att säkerställa att bygget slutförs inom budget och i tid.

Registrera ändringar

Minimera antalet missförstånd och tvister genom att ha en tydlig och transparent process för ändringshantering där du kan hantera och dokumentera förändringar och tillägg till projekten.

Elektroniska leverantörsfakturor

Hantera alla leverantörsfakturor elektroniskt; registrera, granska och godkänn fakturor direkt i systemet och minimera mängden manuellt arbete och felaktigheter.

Fördelar

Ett affärssystem är viktigt för byggbranschen av flera anledningar:

Effektivisering av arbete

Byggbranschen är komplex och involverar flera sammanlänkade processer, såsom offert- och anbudsprocesser, projektplanering, materialhantering, tidrapportering, fakturering och mycket mer. Ett affärssystem automatiserar och integrerar dessa processer, vilket minskar manuell hantering, förbättrar produktiviteten och sparar tid och resurser.

Överblick över projekt

Byggprojekt kan vara omfattande och involvera flera aktiviteter och parter. Ett affärssystem ger en helhetsbild av projekten, inklusive tidplaner, resurser, kostnader och resultat. Det hjälper till att övervaka och styra projekten, identifiera eventuella avvikelser och vidta åtgärder i realtid för att säkerställa framgångsrik projektgenomförande.

Kostnadskontroll och budgethantering

Byggprojekt är kända för att ha komplexa och omfattande budgetar. Ett affärssystem hjälper till att hålla koll på kostnader, inklusive materialinköp, arbetskraftskostnader och övriga utgifter. Det underlättar budgetuppföljning, kostnadsanalys och varningsmekanismer vid överträdelser, vilket bidrar till att kontrollera och optimera kostnaderna.

Optimerad resurshantering

Byggbranschen involverar ofta flera projekt och resurser samtidigt, inklusive personal, maskiner och material. Ett affärssystem hjälper till att optimera resursutnyttjandet genom att ge en översikt över tillgängliga resurser, schemalägga arbetskraft, hantera materialförsörjning och hantera maskinunderhåll. Det förbättrar effektiviteten och minimerar över- eller underutnyttjande av resurser.

Bättre kommunikation och samarbete

Ett affärssystem underlättar kommunikation och samarbete mellan olika avdelningar, projektteam och intressenter. Genom att ha centraliserad och aktuell information kan beslut fattas snabbare och mer informerat. Det minskar missförstånd, förbättrar kommunikationen och främjar effektivt samarbete över hela företaget.

Mobil tidsregistrering och byggdagbok

Ett affärssystem för byggbranschen kan erbjuda funktioner för mobil tidsregistrering och byggdagbok. Genom att använda mobila appar kan arbetsstyrkan enkelt rapportera sin arbetstid och aktiviteter i realtid, vilket minskar administrativt arbete och säkerställer noggrann tidshantering. Byggdagboken gör det möjligt att dokumentera och kommunicera händelser, anteckningar och bilder från byggplatsen, vilket ger en digital och strukturerad historik för projektet. Detta främjar transparent kommunikation och effektivt informationsflöde mellan olika parter inom byggprojektet.