gravmaskinuthyrning.se

Visma SmartDok - Funktioner

Visma SmartDok är ett omfattande KMA-system som erbjuder en rad kraftfulla funktioner och verktyg för att underlätta hanteringen av kvalitet, miljö och arbetsmiljö inom bygg- och anläggningsbranschen. Med en innovativ kombination av app och molnbaserad plattform möjliggör systemet en effektiv och digital dokumentation samt övervakning av arbetsprocesser och efterlevnad av föreskrifter.

Genom sina funktioner får byggsektorn möjligheten att hantera sina KMA-krav på ett enkelt, strukturerat och säkert sätt. Är du nyfiken på Visma SmartDok kan du besöka Cloud Connection. De erbjuder en kostnadsfri demo samt ger rådgivning kring hur systemet fungerar.

Så fungerar ett KMA-system i appen och molnet

Ett KMA-system (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) är en viktig del av appen och molnet som hjälper till att säkerställa efterlevnad av lagar och regler inom bygg- och anläggningsbranschen. Här är några viktiga punkter om hur ett KMA-system fungerar i appen och molnet:

Smart tidrapportering

Erbjuder smart tidrapportering, vilket gör det enkelt för anställda att registrera sin arbetstid och aktiviteter. Detta ger en exakt och digital tidshantering för bättre löneberäkningar och arbetsuppföljning.

KMA-dokumentation

Möjliggör enkel och strukturerad KMA-dokumentation. Det innefattar registrering av riskbedömningar, skyddsåtgärder, olyckshändelser och annan dokumentation som krävs för att säkerställa en säker arbetsmiljö och efterlevnad av regler och föreskrifter.

Projektredovisning inom bygg

Ger möjlighet till att utföra projektredovisning för byggprojekt. Det inkluderar bland annat budgetuppföljning, kostnadsrapportering, materialhantering och fakturering. Det ger en överblick över projektkostnader och resultat för bättre kontroll och beslutsfattande.

Byggdagbok i appen

Erbjuder en byggdagboksfunktion där man kan dokumentera och kommunicera händelser, anteckningar och bilder från byggplatsen. Det underlättar informationsdelning, uppföljning av aktiviteter och ger en digital historik över projektets framsteg.

Materialåtgång och transporter

Hjälper till att hantera materialåtgång och transporter genom att tillhandahålla funktioner för att registrera och spåra materialanvändning, beställningar och leveranser. Det hjälper till att optimera materialhanteringen och underlättar spårbarhet och kontroll över kostnader.

Arbetslista

Har en arbetslistsfunktion där man kan organisera och följa upp olika arbetsuppgifter och aktiviteter. Det ger en översikt över arbetsflödet och underlättar planering och prioritering av arbetsuppgifter.

Kontroll av maskintimmar

Appen möjliggör kontroll och rapportering av maskintimmar för att övervaka och hantera användningen av maskiner och utrustning. Det ger en bättre översikt över resursutnyttjandet och underlättar planering och underhåll av maskiner.

Support

Appen och molnet erbjuder support för användarna, vilket innebär att det finns hjälp att tillgå vid eventuella frågor eller tekniska problem. Supportteamet kan ge vägledning och hjälp för att optimera användningen av KMA-systemet.

Hur man kommer igång med SmartDok Visma

Att komma igång med SmartDok Visma i ditt byggföretag är enkelt och smidigt. Här är en stegvis guide som hjälper dig att komma igång med systemet:

Utvärdera ditt företags behov

Innan du börjar implementera systemet är det viktigt att utvärdera ditt företags specifika behov och mål. Vilka funktioner och verktyg är mest relevanta för dig? Vilka processer vill du optimera och automatisera?

Registrera ditt företag och användare

Besök SmartDok och registrera ditt företag som användare av systemet. Skapa sedan användarprofiler för dina anställda och tilldela dem relevanta behörigheter baserat på deras roller och ansvar.

Konfigurera systemet

Anpassa systemet efter ditt företags behov och preferenser. Konfigurera arbetsflöden, projektstrukturer, kostnads- och tidsuppföljning samt eventuella andra inställningar som är relevanta för dig.

Utbilda användarna

För att få ut det bästa av SmartDok Visma är det viktigt att utbilda dina anställda i systemets funktioner och användning. Anordna utbildningssessioner eller workshops där du går igenom grunderna i systemet och visar hur man använder olika funktioner.

Implementera tidrapportering

Kom igång med tidrapportering genom att använda appen. Visa dina anställda hur de kan registrera sin arbetstid, aktiviteter och eventuella avvikelser i realtid. På så sätt kan du enkelt samla in och hantera tidrapporter för att säkerställa korrekt löneberäkning och projektuppföljning.

Utforska övriga funktioner

Ta dig tid att utforska de övriga kraftfulla funktionerna, såsom KMA-dokumentation, projektredovisning, materialhantering och arbetslista. Använd dem för att optimera och effektivisera dina arbetsprocesser och förbättra efterlevnaden av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav.

Kontinuerlig uppföljning och support

Se till att hålla en kontinuerlig uppföljning av användningen av systemet i ditt företag. Utvärdera hur systemet fungerar och om det uppfyller dina förväntningar och behov. Vid behov kan du alltid kontakta SmartDok Visma-supportteamet för att få ytterligare hjälp och support.